श्रीगुरुचरित्र (द्वितीयावृत्ती)

श्रीगुरुचरित्र ग्रंथाच्या 17 फेब्रुवारी 2022 च्या आवृत्तीमध्ये यदाकदाचित काही दुरुस्ती वा काही जादा मजकूर समाविष्ट झाल्यास तो त्या-त्या आवृत्तीनुसार येथे नमुद केलेला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0