श्रीगुरुचरित्र (द्वितीयावृत्ती)

श्रीगुरुचरित्र ग्रंथाच्या 17 फेब्रुवारी 2022 च्या आवृत्तीमध्ये यदाकदाचित काही दुरुस्ती वा काही जादा मजकूर समाविष्ट झाल्यास तो त्या-त्या आवृत्तीनुसार येथे नमुद केलेला आहे.

  • अ.- 29, पृष्ठ – 297, तळटीप शेवटचा अंक 👉 (6) दासी.. ⇒ (7) दासी..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0