Sale!

अधिकमासप्रदीप

31.00

अधिकमास म्हणजे नेमके काय? ह्या महिन्यात कोणती कामे करावीत व कोणती टाळावीत? ह्या महिन्यात आपले आचरण कसे ठेवावे? ह्या महिन्यात स्नान, दान, पूजा व व्रते करण्याचे महत्त्व काय आणि त्यांचा विधी कसा
असतो? ह्या सर्व प्रश्नांची शास्त्रोक्त उत्तरे देऊन अधिकमासाचे ज्योतिषशास्त्रीय महत्त्व व धर्मशास्त्रीय माहात्म्य ह्यांची उकल करणारा एकमेव ग्रंथ.

Category:

पृष्ठेः100 (क्राऊनसाईज)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “अधिकमासप्रदीप”

Your email address will not be published.

0