श्रीगुरुचरित्र – प्रथमावृत्ती – शुद्धीपत्र

श्रीगुरुचरित्राच्या जुलै, 2019 मधील प्रथमावृत्तीमध्ये काही बदल, शुद्धलेखन दुरुस्त्या व अन्य काही जादा माहिती समाविष्ट होऊन गुरुपौर्णिमा शके 1942 (4, ऑगस्ट 2020) मध्ये द्वितीयावृत्ती प्रसिद्ध झाली. प्रथमावृत्ती-धारकांच्या माहितीसाठी उपरोक्त मजकूर येथे उपलब्ध केलेला आहे.

  • पृष्ठ – बावीस, पॅरा – 2रा, ओळ – वरून सहावी, परायण – पारायण
  • अध्याय – 2, पृष्ठ – 26, ओवी 142 } गुरर्विना > गुरुर्विना
  • अध्याय – 2, पृष्ठ – 26, ओवी 147 } होतांद्विज > होतां द्विज
  • अध्याय – 3, पृष्ठ – 39, ओवी 17 } ऐका > ऐकों
  • अध्याय – 29, पृष्ठ – 297, तळटीप शेवटचा अंक } (6) दासीपुत्राची… > (7) दासीपुत्राची…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0