: No Items in your Cart

शास्त्र असे सांगते ! (पूर्वार्ध)

200

पुस्तकाची तपशीलवार माहितीनित्य आह्निक, नित्य-नैमित्तिक आराधना, व्रतवैकल्ये, संस्कार, अंत्येष्टी, अशौच, श्राद्ध तसेच दैनंदिन प्रापंचिक राहाटी ह्या प्रांतांत उद्भवणार्‍या शंका-समस्यांचे विविध स्तरांवरून समाधानकारक निराकरण करणारा; सर्वाधिक खपाचा बहुमान प्राप्त झालेला, अवडंबर टाळून अत्यावश्यक असे धर्मपालन कसे करावे ह्याबाबत मार्गदर्शक ठरल्यामुळे प्रत्येकास आपलासा वाटणारा एकमेव बहुमोल ग्रंथ.

पुस्तकाचा थोड्क्यात आढावा200