: No Items in your Cart

श्रीगजाननविजय-कथामृत

200

पुस्तकाची तपशीलवार माहितीश्रीगजाननविजय ह्या दिव्य ग्रंथातील प्रत्येक ओवीचे गद्य रूपांतर, त्यांतील कठीण शब्दांचे अर्थ व संकल्पनांचे स्पष्टीकरण, आवश्यक त्या ठिकाणी माहितीपूर्ण व उद्बोधक तळटिपा, पात्रांची व प्रसंगांची आकर्षक रेखाचित्रे तसेच महाराजांचे नित्यवंदनीय बहुरंगी चित्र, पारायणाचे संकल्पविधान व महाराजांचे विविधांगी दर्शन घडवणारे परिशिष्ट; असा सर्वांगपरिपूर्ण आकर्षक व उपयुक्‍त ग्रंथ

पुस्तकाचा थोड्क्यात आढावा200