: No Items in your Cart

रुद्राध्यायः

25

पुस्तकाची तपशीलवार माहितीनमक-चमकात्मक रुद्राध्याय व स्वाहाकार शिवाय लघुन्यास, शिवसंकल्पसूक्त, शिवमहिम्नस्तोत्र, महामृत्युंजय-जपविधान, शिवाष्टोत्तरशतनामावली व बिल्वाष्टक ह्या सर्व गोष्टींचा समावेश असलेली ह्या प्रांतातील एकमेव पुस्तिका.

पुस्तकाचा थोड्क्यात आढावा25